محسن پاشایی

مشاوره و مدیریت

طراح و گرافیست

فریلنسر

عکاسی

طراحی سایت

خدمات معماری

1
1 × ۵۰۰,۰۰۰ تومان
مبلغ نهایی:
۵۰۰,۰۰۰ تومان
محسن پاشایی

مشاوره و مدیریت

طراح و گرافیست

فریلنسر

عکاسی

طراحی سایت

خدمات معماری

کتاب

کتاب-و-صفحه-آرایی ساختار و شکل کلی جلد  (یونیفورم) یا ساختار و شکل کلی متن برای یک گروه کتاب صفحه آرایی کتاب های تصویری و کتاب های نوشتاری خاص و نوشتاری عمومی

نمایش یک نتیجه